Yurtdışında arabanın motoru bozulursa ne olur?

Yurtdışında arabanın motoru bozulursa ne olur?

Okuyucularımızın bir çoğu “bu akaryakıt fiyatları ile yurt içinde gezemiyoruz, yurtdışında ne işimiz var” diyebilir ve sonuna kadar haklılar. Peki yazının ana fikri nedir, neden bu yazıyı okuyorsunuz?

Yurtdışından motor almak

Otomobil, motosiklet veya kamyonla yurtdışına gittiklerinde motor almayı insanlar neden düşünürler? İlk olarak uluslararası alanda taşımacılık yapan lojistik firmaları bu konu ile yakından ilgililer. Taşımacılık yapan bir tır yada kamyonun motoru ülkemiz dışında bozulabilir ve tamiri söz konusu olamayacak  şekilde arızalanabilir. Bunların dışında kendi otomobiliniz ile tatil yada herhangi bir sebepten dolayı yurtdışına çıkabilirsiniz ve aynı sorun sizin başınıza da gelebilir.

Yazıyı hazırlamamızın asıl sebebi otomobilimizin motorunu daha güçlü bir motor ile değiştirmek için yurtdışına gidersek ne yaparız diye düşünmüş olmamızdır. Otomobilimize başka bir motor takarsak bunu ruhsata işletebiliyor muyuz?Konu ile ilgili İçten Yanmalı Oto Blog ekibi bireysel olarak konuyu araştırdık fakat resmiyete dökülen bir evrak bulamadık. Bunun üzerine konuyu CİMER’e sormaya karar verdik ve kesin bilgiye ulaştık.

cimer

Cimer’den gelen cevap

“Kişinin kendisine ait otomobil ile yurt dışına çıktığında, otomobilin motoru bozulur yada tamir edilemez şekilde hasar görürse, bulunduğu ülkeden otomobiline motor satın alıp takabilir mi?
bu konu ile ilgili gerekli mevzuat, yönetmelik veya şartları öğrenmek istiyorum” diye sorduk

Gelen cevap

“Sayın İlgili:

Yurtdışına geçici olarak çıkarılacak taşıtlarla ilgili olarak uygulanacak işlemler 30.05.2009 tarihli, 27243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme- Geçici İhracat)(Seri No: 1)’in 6’nci maddesinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda yurtdışında kullanılamayacak derecede hasar gören taşıtın motorunun yurtdışında değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılan taşıtın yurtdışında çalınması, yanması, kaza neticesinde ağır hasar görmesi gibi nedenlerle yurda geri getirilmesine imkân bulunmayan hallerde, durumu belgeleyen resmi rapor ya da belgenin noter veya yurtdışı temsilciliğimizce onaylı Türkçe tercümesinin müracaat dilekçesi ile birlikte geçici çıkış işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresine ibrazı halinde; gümrük idaresince, aracın trafik kayıtlarının silinmesi bakımından trafik tescil şube müdürlüğüne, motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili işlemlerin sonuçlandırılması için de ilgili vergi dairesi idaresine bir yazı ile bilgi verilir.

İyi günler dileriz.

CİMER konu ile ilgili Resmi Gazete’de 30.05.2009 tarihinde yayımlanan ilgili yazıya istinaden yazılı olarak tarafımıza  “hasar gören taşıtın motorunun yurtdışında değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır” bilgisini verdi. Peki ama bu bilgi gerçekten doğru mu?

Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel tebliğine ulaştık ve satır satır okuyarak CİMER’in yazdığı bilgiyi teyit etmek istedik. CİMER’in cevap olarak yazdığı “hasar gören taşıtın motorunun yurtdışında değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır” maddesine ulaşamadık.

Otomobilinizin motoru Fransa’da, İsviçre’de yada Rusya’da bozulursa ve tamir edilemez ise başka motor takıp ülkeye getiremiyorsunuz. Bu durumda kanunlar otomobilinizi bozulduğu ülkede bırakmanızı ve bunu ilgili makamlara beyan ederek trafikten kaydının silineceğini yazmış.

Yüzbinlerce veya milyonlarca lira ödeyerek satın aldığınız otomobiliniz bozulduğu için başka bir ülkede bırakmak istemiyorsanız Türkiye’ye kadar binlerce kilometre çekici ile taşımanız gerekiyor. CİMER’i tekrar rahatsız ederek belirttikleri ilgili kanun maddesinde “motor değiştirilemez” yazmadığını tekrar soracağız.

İlgili Gümrük Müsteşarlığının Gümrük tebliğinin tamamını aşağıda bulabilir veya buradaki linke tıklayarak resmigazete.org’a ulaşabilirsiniz. 

 

 Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak taşıtlara uygulanacak işlemler

             MADDE 6 – (1) Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan taşıtların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen 3 yıllık kanuni süre içerisinde, yurtdışında ağır hasar görmesi, getirildiği ya da geçtiği ülkelerin adli makamlarınca el konulması, arızalanması, sürücünün tutuklanması veya hastalanması ya da doğal afet, getirildiği veya geçtiği ülkedeki iç karışıklık gibi beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle Türkiye’ye geri getirilememesi halinde, ilgilinin yazılı talebi üzerine ilgili gümrük müdürlüğünce süre uzatımı yapılır.

             (2) Süre uzatımına ilişkin dilekçeye;

             a) Kazaya uğramış ise kaza sonucu düzenlenmiş polis veya sigorta raporlarının,

             b) Sürücünün tutuklanması veya araca adli mercilerce el konulması durumunda, adli merci kararlarının,

             c) Aracın arızalanması halinde, tamir amacıyla bakıma alındığına ilişkin belgelerin,

             ç) Sürücünün hastalanması halinde, hastane raporlarının,

             d) Yurtdışına öğrenim görmek amacıyla giden öğrencilerin, öğrenim gördüklerine ilişkin ilgili öğrenim kurumundan alınacak belgenin,

             e) Diğer hallerde ise mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin belgelerin,

             Noter veya yurtdışı temsilciliklerimiz tarafından onaylı Türkçe tercümesinin eklenmesi gerekir.

             (3) İbraz edilen belgelerin gümrük müdürlüğünce uygun bulunması halinde, müracaatın kanuni süre içinde yapılıp yapılmadığına ve mücbir sebep belgesinin tarihine bakılmaksızın yeteri kadar ek süre verilir.

             (4) Ayrıca, yurtdışındaki adresi açık olarak belirtilen ve ekinde mücbir sebep belgesi bulunan dilekçenin herhangi bir haberleşme aracı ile ilgili gümrük müdürlüğüne iletilmesi halinde, bu dilekçeye istinaden de süre uzatımı yapılır.

             (5) Yurtdışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanan devlet memurlarının yurtdışına götürdükleri taşıtları, kanuni süresinden sonra geri getirmeleri halinde, görev sürelerinin üç yıldan fazla olduğuna veya uzatıldığına ilişkin Dışişleri Bakanlığı veya bağlı olduğu kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi halinde, ilgili gümrük müdürlüğünce gerekli süre değişimi yapılarak, taşıtın Türkiye’ye girmesine izin verilir.

             (6) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılan taşıtın yurtdışında çalınması, yanması, kaza neticesinde ağır hasar görmesi gibi nedenlerle yurda geri getirilmesine imkan bulunmayan hallerde, durumu belgeleyen resmi rapor ya da belgenin noter veya yurtdışı temsilciliğimizce onaylı Türkçe tercümesinin müracaat dilekçesi ile birlikte geçici çıkış işlemlerinin yapıldığı gümrük müdürlüğüne ibrazı halinde taşıtın çıkış kayıtları, Gümrük Yönetmeliğinin 561 inci maddesine göre, Taşıt Takip Programından veya diğer çıkış belgeleri üzerinden kapatılır. Ayrıca söz konusu gümrük müdürlüğünce, aracın trafik kayıtlarının silinmesi bakımından trafik tescil şube müdürlüğüne, motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili işlemlerin sonuçlandırılması için de ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bir yazı ile bilgi verilir.

Uğur Yumak

Otomobillerin sadece makinalar olmadığı, her birinin onları tasarlayan ve inşa edenlerin ruhundan bir parça taşıdığına inanmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.