Tamirhane sigortası nedir? neden önemlidir?

Tamirhane sigortası nedir? neden önemlidir?

Otomobil, kamyon, otobüs, motosiklet fark etmez, tamir yada bakım için atölyelere bıraktığımız araçlarımız bu işlemlerin yapıldığı sırada hasar yada zarar görürse veya çalınırsa ne olur?

Özel yada yetkili serviste içerisinde  çıkacak yangın,  otomobilin liftten düşmesi, üzerine çatı düşmesi vb bir çok kötü kaza senaryosu durumunda aracınız sigorta kapsamındadır. Fakat bu sigorta sizin aracınızın değil işlemlerin yapıldığı dükkanın sigortası güvencesindedir.

Bakım onarım gören aracınız o dükkan yada kurumun sigorta güvencesindedir lakin orada çalışan kişilerin kasıtlı ve bilerek vermiş olduğu zararları bu sigorta kapsamaz.

Aracınızın tamir veya bakımdan sonra çalışanlar tarafından yapılacak olan deneme sürüşü de bu sigorta kapsamındadır. Bu noktada önemli bir detay var. Servisin sigortasının belirlemiş olduğu menzil dışında yapılan test sürüşleri ve yaşanacak trafik kazaları iş yeri sigortası kapsamına girmemektedir. Sigortanın belirlemiş olduğu test sürüşü menziline en bilindik örnek ise sıfır otomobillerin belli bir bölge içinde müşteriler tarafından test sürüşü yapabilmektedir.

Ayrıca

Tamirhaneye bırakılan araçların, sigortalının çalıştırdığı elemanları tarafından bakım ve onarım çalışmaları esnasında, iradeleri ve kasıt dışı oluşabilecek bedeni ve maddi zararları poliçe üzerinde yazılı bedellere kadar Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları hükümlerine bağlı kalmak koşulu ile temin eder.

Tamirhane Sorumluluk Sigortası’nın size sunduğu bazı teminatlar;

Deneme Sürüşü Teminatı: Tamir ve bakım amacıyla sigortalıya teslim edilen üçüncü şahıslara ait araçların bakım sonrasında deneme amacı ile poliçede belirtilen deneme sürüşü mesafesi ve deneme güzergahında kullanılması sırasında meydana gelen çarpma, çarpılma, devrilme ve bunların sonucunda meydana gelecek yanma nedeniyle uğrayacakları
maddi zararlar.

Bu teminat, deneme sürüşlerinin servisin çalışma saatleri içerisinde ve poliçede belirtilen deneme sürüşü mesafesi ve deneme sürüşü güzergahında sigortalının bordrosuna kayıtlı ve yeterli sürücü belgesine sahip personeli tarafından yapılması koşulu ile geçerlidir.

Liftten Düşme Teminatı: Tamir ve bakım amacıyla sigortalıya teslim edilen üçüncü şahıslara ait araçların lift üzerinde bulunduğu sırada, lift üzerinden devrilmesi/düşmesi sonucunda araçta meydana gelebilecek maddi zararlar.

İşveren Sorumluluk Teminatı: Sigortalının poliçede riziko adresi yazılı işyerinde çalışan personelinin faaliyetleri sırasında
meydana gelecek iş kazaları sonucunda, işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarları.

Uğur Yumak

Otomobillerin sadece makinalar olmadığı, her birinin onları tasarlayan ve inşa edenlerin ruhundan bir parça taşıdığına inanmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.